top of page
שקד ביטון - שמאות מקרקעין וניהול נכסים

שקד ביטון הינו משרד שמאי מקרקעין הממוקם בעפולה, עמק יזרעאל.

המשרד הינו משרד בוטיק מקצועי המתמחה בנושאי מקרקעין מגוונים, בכלל המגזרים.

 

ייחודיות המשרד הינה ההיכרות המעמיקה עם אזור הצפון, עבודה מקבילה עם הרשויות השונות ובקיאות בהחלטות השונות בתחומי המקרקעין.

תחומי התמחות

shanghai-lujiazui-financial-center-skyscraper.jpg

הערכת שווי נכסים מקרקעין

בין אם מדובר על רכישה ו/או מכירה של דירה בבניין, צמוד קרקע, נחלה, חנות או משרד וכיו"ב, חשוב מאוד לבדוק פרמטרים מהותיים וחשובים בטרם הפעולה.

רוכשים רבים קונים נכס ללא בדיקה מקדמית, ולאחר מכן מגלים ליקויים מהותיים במצבו המשפטי, התכנוני והרישוי של הנכס, אשר משפיעים על שווי השוק שלו.

חוות דעת לבית משפט

חו"ד שמאית המוגשת לבית המשפט הינה מסמך משפטי המציג תמונה מלאה על הנכס הנידון וכוללת בין היתר את אומדן שווי הנכס, מצבו התכנוני והמשפטי. חו"ד שמאית מוגשת בדר"כ על דעת הצדדים וזאת במטרה לתמוך בטענותיהם, ו/או בעקבות מינוי 'שמאי מומחה' ע"י ביהמ"ש לטובת הכרעה בסוגיה המשפטית.

male-lawyer-judge-working-with-law-books-gavel-report-case-table.jpg
glass-dome.jpg

השגות על שומות רשות מקרקעי ישראל

דרישת התשלום מרמ"י יכולה להגיע כתוצאה מפעולה שבעל הזכויות עשה במקרקעין, או מתכוון לעשות. על דרישות תשלום אלה ניתן להשיג ולהפחית באופן משמעותי את סכום דרישת התשלום.

היטל השבחה ומס שבח

בעת מכר ו/או ביצוע פעולה בנכס מקרקעין, תתכן דרישת תשלום בעבור היטל השבחה ו/או מס שבח. על דרישות התשלום ניתן להשיג ולהפחית באופן משמעותי את גובה החיוב ולעיתים, אף לבטלו.

professional-executive-manager-business-partner-discussing-ideas-marketing-plan-presentati
Tractor in Field

מושבים וקיבוצים

בין אם מדובר נחלה חקלאית במושב או במגרש בקיבוץ בשלבי שיוך – בעת ביצוע פעולה כגון מכר/ רכישה/ הקצאה - יש לקחת בחשבון משתנים רבים שיחולו בעת ביצוע הפעולה.

הסדרת נחלות

המעבר מסטטוס "בר-רשות" ל"חוכר" הינו חשוב יותר מאי-פעם, גם מבחינת הזמנים וגם מבחינת הפעולות שניתן לבצע בנחלה לאחר קבלת הסטטוס החדש.

Agricultural Farms
bottom of page