top of page

פרופיל המשרד

שקד ביטון – שמאות מקרקעין וניהול נכסים הינו משרד שמאים הממוקם בעפולה, עמק יזרעאל.

המשרד הפועל בצפון הארץ מתמחה בנושאי מקרקעין מגוונים;

 

 • שומה לבטוחה בנקאית (משכנתא) / חו"ד חוץ- בנקאית (תקן 19)

 • השגות כנגד שומות רשות מקרקעי ישראל

 • חו"ד מומחה לבתי משפט ובתי דין רבניים

 • השגות כנגד רשות המיסים (מס שבח)

 • הפחתת היטל השבחה

 • הערכת שווי נחלות, משקי עזר וקיבוצים (טרום שיוך וגם לאחר מכן)

 • הערכות נכסים במסגרת כינוס נכסים

 • בחינת כדאיות כלכלית לפרויקטים

 • הערכות שווי כלליות לצרכי מכירה ו/או רכישה

 • הסדרת נחלות עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 1455/1464

 • ירידת ערך (סעיף 197)

 • יזמות תכנונית – השבחת קרקעות ונכסים

ועוד מגוון רחב של סוגיות שמאיות שכיחות ופחות שכיחות.

 

ייחודיות המשרד הינה ההיכרות המעמיקה עם צפון הארץ והמגזר החקלאי בפרט, עם החלטות מועצת מקרקעי ישראל, הכרת הפסיקה הרלוונטית וביצוע סקר שוק איכותי.

אנו רואים בכל לקוח שותף לדרך ולעשייה ומחויבים למקצועיות, שירות ולתוצר האיכותי ביותר.

 

משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם בהחלטות החשובות ביותר.

bottom of page