top of page

הערכות שווי נכסי מקרקעין

בין אם מדובר על רכישה ו/או מכירה של דירה בבניין, צמוד קרקע, נחלה, חנות או משרד וכיו"ב, חשוב מאוד לבדוק פרמטרים מהותיים וחשובים בטרם הפעולה.

רוכשים רבים קונים נכס ללא בדיקה מקדמית, ולאחר מכן מגלים ליקויים מהותיים במצבו המשפטי, התכנוני והרישוי של הנכס, אשר משפיעים על שווי השוק שלו.

 

משרדנו מציע הערכת שווי מקיפה לנכס אותו אתם מעוניינים לרכוש ו/או למכור, הכוללת בין היתר, סקירה מקיפה ויסודית של רישוי הנכס, מצבו התכנוני, המשפטי ואומדן שווי השוק של הנכס.

יתכן כי בעת מכר ו/או רכישה יחולו תשלומים כגון מס רכישה, מס שבח, היטל השבחה, דמי רכישה והסכמה (נחלות) וכיו"ב, אותם יש לאמוד במטרה לדעת את גבולות הסכום נטו שיישאר בידי המוכר או הסכום ברוטו שישלם הקונה סה"כ.

 

רק חוות דעת מקיפה תציג לכם את תמונת הנכס המלאה, במטרה להגיע להחלטות מושכלות יותר בהליך המכירה / רכישה.

 

בעלי זכויות המעוניינים למכור ו/או לרכוש נכס מקרקעין ו/או מעוניינים לדעת מהם התשלומים שיחולו בעת מכר / רכישה?

 

משרדנו ישמח לעמוד לשרותכם בהליך הרכישה / מכירה.

התקשרו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות.

bottom of page